Francais

Chiri?a în provincie de Vasile Alecsandri Comedie cu cântece, în 2 acte

Cuprins
[arat?]

[modific?] PERSONAJELE
CUCOANA CHIRI?A GRIGORI BÂRZOI, so?ul ei GULI??, copilul lor LULU?A, orfan? SAFTA, sora lui Bârzoi Dnul ?ARL, profesor francez LEONA?, tân?r ie?ean ION, fecior boieresc TREI ??RANI ??RANI, JANDARMI, POFTI?I LA MAS?, UN CURCAN Reprezentat? la Teatrul Na?ional din Ia?i, înbeneficiul dlui Millo, la 1852.

[modific?] ACTUL I
Teatrul reprezint? o ograd? de curte boiereasc? la ?ar?. În stânga, casa Chiri?ei cu cerdac ?i cu ferestre pe scen?. În dreapta, lâng? culisele planului I, o canapea de iarb? înconjurat? de copaci. În fund, ostre?ele ?i poarta ogr?zii. Lâng? cas?, o porti?? în z?plaz, care duce în gr?din?. În dep?rtare se vede satul. Scena se petrece la mo?iaBârzoieni.

[modific?] SCENA I
CHIRI?A (în costum de amazon? intr? c?lare pe poart? înconjurat? de ??rani) (Arie din “Scara mâ?ei”: “Tâlharii”) ??RANII Dreptate, dreptate Ne f?.

Cucoan?, dreptate Ne d?! CHIRI?A Ce vre?i voi?… dreptate? ??RANII A?a. CHIRI?A Cu biciul pe spate V-oi da! (Împreun?.) ??RANII Dreptate, dreptate Ne f?. Cucoan?, dreptate Ne d?! CHIRI?A Cu biciul pe spate V-oi da. V-oi daeu dreptate A?a. CHIRI?A (amenin?ând ??ranii cu crava?a): Tac?-v? gura, mojicilor. UN ??RAN: D-apoi bine, cucoan?… p?cat de Dumnezeu s? ne la?i a fi de batjocur?! CHIRI?A: Ce batgiocur?? Ce batgiocur??… Cine v-a batgiocorit? ??RANII: Cucona?ul Guli??. CHIRI?A: Guli???… Minciuni spune?i… Ce v-o f?cut? UN ??RAN: Mi-a ucis un vi?el la vânat. ALTUL: ?i mie mi-a dat foc bordeiului cu ciubuculcel de hârtie. ALTUL: ?i eu l-am prins ?inând calea M?riuc?i. CHIRI?A: ?âst, be?ivilor… bine v-o f?cut sufle?elu… De ce nu v? p?zi?i vi?eii ?i M?riucile?… A?a s? p??i?i… Hai, lipsi?i de-aici!

UN ??RAN: Da-i p?cat, cucoan?, s? ne la?i p?guba?i… Da! dac? nu ne-om j?lui la d-ta care ne e?ti st?pân? vecinic?… la cine s? ridic?m glasul, s?racii de noi! ALTUL: Am ajuns mai r?u decât?iganii! CHIRI?A: Auzi-i?… auzi-i, ?opârlanii!… Ei, apoi s? nu-i iei la m?surat cu pr?jina de falce?… Afar?, mojicilor, c? v? ?tiu eu de mult c? sunte?i buni de gur? ?i r?i de lucru… Afar?! ??RANII: Cucoan?… CHIRI?A: Pieri?i din ochii mei… c? v? iau de fug? cu calul. (Repede calul spre ei.) (Împreun?.) ??RANII (fugind) Dreptate, dreptate Ne f?. Cucoan?, dreptate Ne d?! CHIRI?A (furioas?) Cubiciul pe spate V-oi da. V-oi da eu dreptate A?a.

[modific?] SCENA II
CHIRI?A (dup? ce a alungat ??ranii c?lare, se întoarce ?i vine în fa?a scenei): Vai de mine cu ni?te ??r?noi, c? n-ai chip s? tr?ie?ti de r?ul lor!… De-abia am ie?it pu?intel la primblare ca s? m? mai r?coresc… ?i parc? dracu i-o scos în cale-mi s? m? tulbure… Iar m-oi fi f?cut ro?ie la fa?? ca un staco?. (Strig?:)Ioane… Ioane!… ?-apoi astfel hurduc? ?i gloaba asta, c? m-o apucat de vro ?apte ori sughi?u pân-acu… (Strig? iar:) Ioane… Ioane! Iaca somnorosu c? iar o fi adormit în podul grajdului… ?i nici c-o s? vie s? m? coboare de pe cal… Ioane… Ioane… m?!… s?racan de mine c-or s? m? lase s? ?ed toat? ziua c?lare ca un j?ndar… (Strig? furioas?:) Ioane… Guli??… Lulu??… monsiu ?arl?…Cumn??ic?…

[modific?] SCENA III
CHIRI?A, GUGULI??, ?ARL, SAFTA, ION (Ion vine alergând dintre culisele din dreapta. Ceilal?i ies din cas? ?i se cobor din cerdac.) GUGULI??: Cine m? cheam??… neneaca! SAFTA: Ce este?… Ce este? ?ARL: Qui diable?… Ah! madame!…

ION: Aud, cucoan?… Iaca, ia… CHIRI?A: Da veni?i azi de m? coborâ?i de pe cal… Ce, Doamne, iart?-m?!… a?i adormit cuto?ii? (Ion se pune dinaintea calului ?i-l apuc? de z?bale ca s?-l ?ie. Ceilal?i se adun? împrejurul Chiri?ei.) GUGULI??: Ba nu, neneac?… dar înv??am Telemac cu monsiu dasc?lul. SAFTA: ?i eu f?ceam dulce?i în c?mar?, cumn??ic?. ION: ?i eu… CHIRI?A: Taci din gur?… c? e?ti înc? cu ochii plini de somn… ?ine calu… ?ARL (apropiindu-se de Chiri?a): Madam cocona… sari în bra?i a me. CHIRI?A…